درحال فراخوانی
  ثبت اطلاعات فرهنگیان پژوهشگر  
پرکردن موارد ستاره دار الزامی است.  
  1-شماره پرسنلی :
    *
2-نام:
    *
  3-نام خانوادگی:
    *
  4-آخرین مدرک تحصیلی:
    *
  5-رشته تحصیلی:
    *
  6-محل خدمت:
    *
  7-جنسیت :     
  8-میزان آشنایی با روش تحقیق:            
  9- تاکنون در چه دوره های پژوهشی شرکت کرده اید؟
 
 
  10-کتاب های چاپ شده(عنوان،سال،ناشر،نام نویسندگان دیگر،شابک ):
 
  11-مقالات چاپ شده (عنوان مقاله،سال،نام نشریه،نام نویسندگان دیگر،شماره و دوره):
12-مقالات ارائه شده درهمایش ها(عنوان،سال،نام همایش،شیوه ارائه،برگزارکنندگان،
نام نویسندگان دیگر،شماره گواهی ارائه درهمایش):
13-مقالات اقدام پژوهی (عنوان،سال،دوره تحصیلی،رتبه ):
14- توانایی تدریس درچه دوره هایی را دارید؟
15-پایان نامه ها و طرح های پژوهشی انجام شده؟
16-تلفن منزل(همراه باکدشهر):
  *
17-تلفن همراه:
  *
18-آدرس ایمیل:
*  
19- آدرس منزل:
فایل تصویر:
حجم فایل تصویر باید کمتراز 65 کیلوبایت وبافرمت JPG باشد.
فایل pdf:
فایل رزومه با فرمت pdfوحجم کمتر از 500کیلوبایت باشد.