اخبار
 ردیفعنوانتاریخ
نمایش1 گردهمايي کارشناسان پژوهشي مناطق 14 گانه و گروه تحقيق و پژوهش 
نمایش2برگزاري همايش رياضي مساله سازي در رياضي و آشنايي با نرم افزار GeoGebra به مناسبت دهه رياضيات 
نمایش3برگزاري کارگاه آموزش مقاله نويسي براي فرهنگيان بسيجي 1393/09/16
نمایش4 کميته پدافند غيرعامل و واحد پژوهش اداره آموزش و پرورش منطقه زنجانرود، و گروه تحقيق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان بر گزار مي کنند................1393/09/16
نمایش5مراسم گراميداشت هفته پژوهش به همت گروه تحقيق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش و پرديس شهيد بهشتي و الزهراي زنجان 1393/10/02
نمایش6همايش ارائه مقالات دانش آموزي در هنرستان رازي سلطانيه برگزار شد1393/10/03
نمایش7 گزارش عملکرد معاونت پژوهش اداره آموزش و پرورش ناحيه دو در همايش کاربست يافته هاي هفدهمين برنامه معلم پژوهنده 1393/10/06
نمایش8گزارش از برپايي نمايشگاهي از آثار معلمان پژوهشگر برتر در هفدهمين برنامه معلم پژوهنده 1393/10/06
نمایش9جلسه هم انديشي کارشناسان پزوهشي مناطق 14 گانه با گروه تحقيق و پژوهش1393/10/28
نمایش10سامانه اخبار مناطق راه اندازي شد1393/10/29
نمایش11همايش ملي سبک زندگي ، نظم و امنيت (دانشگاه زنجان) http://lsos.ir/fa/ 1393/10/29
نمایش12سامانه الکترونيکي اقدام پژوهشي براي اولين بار در سطح وزارت آموزش و پرورش راه اندازي شد 1393/10/29
نمایش13قابل توجه همکاران علاقمند به چاپ مقالات و يا شرکت در همايش ها و کنفرانس هاي ملي و بين المللي 1393/11/01
نمایش14برگزاري کارگاه آموزش چاپ مقالات در مجلات و کنفرانس هاي بين المللي براي همکاران ارشد و دکترا در ناحيه 11393/11/10
نمایش15فراخوان مسابقه کاربست يافته هاي پژوهشي1393/11/13
نمایش16برگزاري کارگاه مقاله نويسي در مدرسه رودکي(ناحيه 2)1393/11/15
نمایش17برگزاري کارگاه آموزشي SPSS براي همکاران با ميزباني گروه تحقيق و پژوهش اداره کل1393/12/10
نمایش18برگزاري کارگاه آموزشي شيوه چاپ مقالات در مجلات و کنفرانس هاي در اداره کل1393/12/23
نمایش19برگزاري کارگاه اقدام پژوهي پيشرفته در اداره کل آموزش و پرورش1394/01/22
نمایش20برگزاري کارگاه پروپوزال نويسي در اداره کل1394/01/29
1234